Van Rijn bewindvoering

Voorlichting en deskundigheidsbevordering

Mensen denken bij bewindvoering veelal aan het beheren van geld, maar bewindvoering is veel meer dan dat. Iemands financiële situatie heeft al snel invloed op overige leefgebieden zoals huisvesting, maatschappelijke participatie en activiteiten in het sociaal netwerk, maar ook geestelijke en lichamelijke gezondheid. Een gezonde financiële situatie brengt rust, stabiliteit en mogelijkheid voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Desalniettemin moet het uitgangspunt van elk bewindvoeringstraject altijd zijn dat dit een tijdelijke maatregel is. Natuurlijk zijn er voorbeelden waarbij iemand eenvoudigweg niet zelf in staat zal zijn om zijn of haar eigen financiën te beheren, maar dit zijn de uitzonderingen. Niet de regel.

Van Rijn bewindvoering gelooft in een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Voor veel mensen is dit echter geen vanzelfsprekendheid. Zij hebben soms tijdelijk ondersteuning nodig om dit te realiseren. Cliënten zijn gebaat bij een aanpak waarbij wordt gekeken naar alle leefgebieden. Niet alleen financiën. Een integrale aanpak werkt als een katalysator voor vooruitgang op alle domeinen. Van Rijn bewindvoering is zeer bekend met het sociaal domein in Zuid Oost Brabant en de partijen die hierin actief zijn. Een bewindvoerder is geen zorgverlener, maar zorgverlening en bewindvoering liggen veelal dichtbij elkaar. Het is in iedereens belang dat we investeren in een goede samenwerking.

Van Rijn bewindvoering deelt haar kennis en expertise graag met anderen. Denk hierbij aan voorlichting, deskundigheidsbevordering of het opzetten van nieuwe projecten gericht op preventie en duurzame uitstroom. Voorlichting en deskundigheidsbevordering zijn altijd kosteloos en kunnen plaatsvinden op ons kantoor of op locatie zowel overdag als in de avond.

Spreekt bovenstaande tekst u aan en wilt u graag meer informatie over bewindvoering of heeft u ideeën voor een mogelijke samenwerking?